2016/3 téma: Zenový buddhismus v Česku

49 

Editorial
Úspěšná mise zenu
 (Zdeněk Vojtíšek)

Mimo téma
Kimbanguismus a božská úloha vůdců: Církev Simona Kimbangua je jednou z největších afrických nezávislých církví (Benjamin Simon, přeložila Iva Kolářová)

Z domova
Patriarcha českého buddhismu: Fráňa Drtikol a jeho učení (Jan Lípa)
Archandělé mezi námi: Kontaktérky duchovních bytostí vzbudily pozornost (Jitka Schlichtsová)

Zahraničí
Pod tlakem úřadů:
 Německé úřady stupňují tlak na společenství Dvanáct kmenů (Zdeněk Vojtíšek)

Téma
Cesta českého zenu: Ze směrů buddhismu se u nás zen uchytil nejpozději (Ruth J. Weiniger)
Literatura o zenu publikovaná v češtině: Výběrová komentovaná bibliografie (Ivan O. Štampach)
Český zen po roce 1989: Ve svobodné společnosti se zenový buddhismus úspěšně etabloval (Petr Jan Vinš)
Hlavní je naplněný život: Stručné seznámení se sanghou mistra Kaisena (Jitka Schlichtsová)
Kláštery zenu na Západě: Mnišství a jeho alternativy v prostředí školy Kwan Um (Jiří Motl)

Rozhovor
Můj svět v mezerách:
 rozhovor s mistrem zenu a bojových umění Josefem Mádlem – Jikanem Kodo (Zdeněk Vojtíšek)

Info-servis

Události
Kongres pohanů v Praze (Ruth J. Weiniger)
Zemřel zakladatel studia pentekostalismu – Walter J. Hollenweger (Tereza Halasová)
Čhögjal Namkhai Norbu v Praze a Bratislavě (Zdeněk Vojtíšek)

Recenze
Zen a válka: Brian Daizen Victoria, Zen at War, 2006 (Jan Sušer)
Angažovaně o současné nenáboženské spiritualitě: Kamila Němečková, Kapitoly k nenáboženské spiritualitě, 2016 (Ivan O. Štampach)
Další encyklopedické dílo o současné religiozitě: Zdeněk R. Nešpor Zdeněk Vojtíšek, Encyklopedie menších křesťanských církví v české republice, 2016 (Ivan O. Štampach)
Mysticky od vzdoru ke smrti: Dorothee Sölle, Mystika smrti, 2016 (Ivan O. Štampach)

Reflexe
Fátimská tajemství a konspirační teorie: K tématu minulého čísla Dingiru „Konspirační teorie a náboženství“ (Vojtěch Tutr)

Čtení
Rána holí: Z knihy Vlastimila Marka Český zen a umění naslouchat, 1994.

Další informace

Hmotnost 115 g