2023/3: Role Izraele v různých náboženstvích

49 

Číslo 3/2023 vychází 12. září 2023

Téma: Role Izraele v různých náboženstvích

Editorial
Výjimečnost Židů a jejich země předpokládají i stoupenci jiných náboženství (Aleš Weiss)

Mimo téma
Buddhistická psychedelie: Návrh kategorizace současného náboženského fenoménu (Jan Blahůšek)
Kenoze v náboženstvích: Pojem „kenoze“ jako příležitost k mezináboženskému dialogu (Lukáš Drexler)

Zahraničí
Jeruzalémský syndrom: Psychotická porucha s religiózním obsahem (Ondřej Havelka)

Téma
Nové židovské komunity globálního Jihu: „Ztracené izraelské kmeny“ a noví Židé (Aleš Weiss)
Katolický sionismus: Historie, podoby a výzvy jedné z podob křesťanského sionismu (Viktorie Pošvářová)
Palestinská teologie osvobození: Hnutí Sabeel a širší kontext reakce palestinské teologie na politiku Státu Izrael (Petr Jandejsek)
Satan stále na obzoru: O muslimském pohledu na Izrael (Lukáš de la Vega Nosek)
Černí izraelité: Rozmanitost cest Afroameričanů k dědictví judaismu (Lenka Philippová)
Nový antisemitismus: Kompozitnost, dehumanizace a paranoia v antisemitismu (Jan Rokyta)
Role Izraele podle dispenzacionismu: Myšlenky dispenzacionismu se natolik rozšířily, že často ani nejsou s tímto směrem spojovány (Zdeněk Vojtíšek)
Izrael žije v komunitě: Izrael v teologii a praxi komunit společenství Dvanáct kmenů (Jitka Schlichtsová)

Rozhovor
Máme potěšovat Izrael, ne ho kritizovat: Rozhovor s Mojmírem Kallusem, předsedou české pobočky ICEJ, o jedné z podob křesťanského sionismu (Pavel Hošek)

Práce studentů
Magický peyotl: Peyotl v rituálech Huicholů a jiných indiánů (Kristýna Huličková)

Recenze
O dvou afrických komunitách na cestě k judaismu: Nathan P. Devir, First-Century Christians in Twenty-First Century Africa: Between Law and Grace in Gabon and Madagascar (Aleš Weiss)
„Primitívni rebeli“ stále živí: Eric Hobsbawm, Primitivní rebelové (Pavol Bargár)
Kdo se bojí posvátné erotiky a proč?: Massimo Introvigne, Sacred Eroticism: Tantra and Eros in the Movement for Spiritual Integration into the Absolute (MISA) (Jitka Schlichtsová)

Čtení
Boží plán s Izraelem (Ruben Berger)

Další informace

Hmotnost 115 g