2021/2: Rituály ve veřejném prostoru (PDF)

49 

Číslo 2/2021 vychází 15. června 2021

Téma: Rituály ve veřejném prostoru

Editorial
Rituál: slovo se stává akcí (Helena Dyndová a Martin Pehal)

Mimo téma
„Sekta skrz naskrz“. Čínské úřady legitimují represe západními stereotypy o sektách (Zdeněk Vojtíšek)

Zahraničí
Církev proti vodunu. Nebeská církev Kristova v Beninu chrání katolíky před vodunem (Ondřej Havelka)

Z domova
Vítej doma! Kmen Rainbow se v české společnosti už zabydlel (Zdeněk Vojtíšek)

Téma
Rituály ve veřejném prostoru. Uvedení do tématu veřejných rituálů (Helena Dyndová a Martin Pehal)
Tanec vzkříšení (Tereza Halasová)
Zvířecí rituály v Evropě. Masky a převleky za zvířata napříč stoletími (Alessandro Testa, přeložila Iva Kolářová)
Pieta za oběti covidu. Rituální kritika (Radek Chlup)
Karnevalová bitva u Rýna. Jaká je a jaký má význam basilejská Fasnacht? (Olga V. Cieslarová)
Skateboard jako rituální hračka. V jakém smyslu může být skateboarding rituálem a jak se tento rituál má k veřejnému prostoru? (Jakub Otčenášek)
Fotbalové utkání jako rituál. Co nám jeho podrobné přezkoumání přinese do debaty o sportu a náboženství? (Jakub Ludvík)

Rozhovor
Maska umí dát člověku obrovskou svobodu. Rozhovor o Sametovém posvícení s těmi, kdo ho tvoří (Barbora Nováková)

Reflexe
Ekonomie dobra a zla versus humanitní vědy. Náboženské prameny, spiritualita a ekonomie (Jiří Hoblík)

Recenze
Náboženství mezi průmyslovými dělníky: Milan Jemelka, Jakub Štofaník, Víra a nevíra ve stínu továrních komínů. Náboženský život průmyslového dělnictva v českých zemích (1918–1938), Praha: Academia, Masarykův ústav a Archiv AV ČR 2020, 496 s. (Andrea Hudáková)

Zimbardo není jen vězeňský experiment. Philip Zimbardo, Paměti psychologa. Rozhovor s Danielem Hartwigem, Praha: Portál 2021 (Zdeněk Vojtíšek)

Co přichází po sekularizaci? Tomáš Havlíček, Kamila Klingorová a kol., Postsekularismus v Česku: Trendy a regionální souvislosti, Praha: P3K 2020, 172 stran (Pavel Hošek)

Čtení
Při rituálu můžu zažít, že jsem domorodec (Zdeněk Ordelt v rozhovoru s Helenou Exnerovou)