Sleva

Hošek, Pavel (ed.): Duchovní rozměr fenoménu Foglar

280  252 

OBSAH

ÚVODNÍ SLOVO

Působení literárního a výchovného díla Jaroslava Foglara patří mezi mimořádné a pozoruhodné jevy české kultury dvacátého století. V posledních letech se ve studiích věnovaných Foglarovu dílu stále častěji ozývá myšlenka, že je namístě klást otázky také po duchovním rozměru Foglarova díla, a především po duchovním rozměru recepce tohoto díla ze strany čtenářů. A právě to je důvod, proč vznikla tato kniha. Vynikající znalci Foglarovy tvorby v ní nabízejí interpretaci jednotlivých aspektů jeho vrstevnatého díla, přičemž orientující perspektivou všech studií, tvořících jednotlivé kapitoly této knihy, je právě sledování spirituálního rozměru Foglarova působení, jak výchovného, tak uměleckého.

Hošek, Pavel (ed.) (2018): Duchovní rozměr fenoménu Foglar. Praha: Dingir. 224 stran formátu A5, 280,- Kč. ISBN 978-80-86779-48-5

Kategorie: