3/2020: Tibet v české společnosti (PDF)

49 

Editorial
Tibet není jen buddhismus (Zdeněk Vojtíšek)

Mimo téma
Nejistota v pojetí islámu: islámské pojišťovnictví (Zbyněk Marjanko)
Na prahu snu a reality: Lovecraftovské náboženství ve světě i u nás (Matěj Senft)

Z domova
Otázka vyznání ve sčítání lidu: Klikaté osudy „náboženské otázky“ při přípravě sčítání v roce 2021 (Ivan O. Štampach)
Od liturgické obnovy k reformám: Duchovní pohyb v Církvi československé husitské (Lukáš Bujna)

Téma
Fascinace Tibetem ve spiritualitě Čechů: Dynamika tibetských motivů v českém esoterismu a spiritualitě (Martin Hanker, Petr Jandáček)
Neziskovky pro Tibet: Aktivisté podporují Tibeťany a jejich kulturní a náboženské dědictví (Jitka Schlichtsová)
Šambhala v českém prostředí: Mimo Tibet nabývá představa Šambhaly mnoha různých podob (Luboš Bělka)
Rabten Čhödarling: Na severu Čech působí centrum tibetského buddhismu už dvacet let (Zdeněk Vojtíšek)
Stav prvotní dokonalosti: Představení dzogčhenu – starobylé nauky i stavu, k němuž vede (Jindřich Veselý)
Bön před buddhismem: Staré, původní či autochtonní tibetské náboženství? (Petr Jandáček)
Rozhovor se Zuzanou Ondomišiovou o Tibetu a tibetském buddhismu: To poslední, co si Čína nepodmanila (Jitka Schlichtsová)

Reflexe
Záblesky světla: Projevy spirituality v subžánrech populární hudby (Petr Wagner)
Jonathan Harvey a hledání ducha hudby: Stručný vhled do myšlenek předního britského skladatele o hudební spiritualitě (Jan R. Dřízal)

Recenze
Uspořádat si emoce, vztahy a životní styl podle Pemy Čhödrön: Pema Čhödrön: Když není úniku: umění milovat sebe a tento svět, Praha: Grada (Alferia) 2020 (Ivan Štampach)
Česká a slovenská religiozita po rozpade spoločného štátu: Zdeněk R. Nešpor: Česká a slovenská religiozita po rozpadu společného státu. Náboženství Dioskúrů, Praha: Karolinum 2020 (Martin Dojčár)
Zevrubně o islamismu: Marek Čejka: Korán, meč a volební urna, Praha: Academia, 2020, 288 s. (Jan Sušer)

Esej
Religionistika jako náboženství: Co by znamenalo být religionistou, kdyby religionistika byla náboženstvím? (Martin Krcha)

Čtení
Rada pro praktikující (Kjabdže Čatral Sangje Dordže rinpočhe)