2016/2 téma: Konspirační teorie a náboženství (PDF)

49 

Editorial
O moci a bezmoci
 (Zdeněk Vojtíšek)

Mimo téma
Homosexualita a křesťanství: Dříve okrajová etická otázka se může stát rozhodujícím činitelem vztahů uvnitř církví i mezi nimi (Tomáš Bílek)
Africké evangelium prosperity: Evangelium prosperity v Africe z keňské perspektivy (Apollo Kariuki)

Zahraničí
Mezináboženská agora v Berlíně: Dům tří monoteistických náboženství: naděje a pochybnosti (Ruth J. Weiniger)

Z domova
Transformace vnitřní i vnější: Zpráva z konference transpersonálního hnutí (Jiří Motl)

Téma
Konspirátoři a konspiracisté: Nástin religionistického výkladu tvorby a sdílení konspiračních teorií (Zdeněk Vojtíšek)
Za vše mohou Židé? Antisemitismus ve spikleneckých teoriích českých záhadologů (Zbyněk Tarant)
Stálé téma: spiknutí židozednářů: Ojedinělé případy zneužití zednářského prostředí dodnes pomáhají vytvářet konspirační teorie (Ivan Štampach)
Od mandelinky k novému řádu světa: Proč jsme v posledních letech svědky nárůstu víry v konspirační teorie? (Leoš Kyša)
Rozhovor s jungovským psychoanalytikem Vladislavem Šolcem
Konspirační teorie jsou obranné konstrukty (Jitka Schlichtsová)

Info-servis

Události
Staronově o partnerské etice (-iš-)
Prorok Owuor v Brně (Mária Uhlíková)
Český rozhlas získal Bludný balvan (Claire Klingenberg) – plná verze článku o Bludných balvanech

Recenze
O liberálnom kresťanstve a jeho teológii (Pavol Bargár)
Texty pro náboženskou praxi v Koreji (Lenka Philippová)
Příběhy vězňů svědomí (Jitka Schlichtsová)

Reflexe
Mnišský mezináboženský dialog: K tématu minulého čísla Dingiru „Klášterní život“ z hlediska křesťanské teologie náboženství (Denisa Červenková)

Čtení
Pod vládou iluminátů (Henry Makow)