2013/4 téma: Náboženství a národní identita (PDF)

39 

Plný text čísla

Editorial: Národ a náboženství (Ivan O. Štampach)
Od hilelismu k homaranismu (Ruth J. Weiniger)

Z domova
Kršnova milost mezi dětmi (Jitka Schlichtsová)
Čeští odpůrci islámu (Bronislav Ostřanský)
Kniha desetiletí (Jan Sušer)

Zahraničí
Německý spor o obřízku (Pavel Nikolaj Dušek)

Téma
Náboženství v éře nacionalismu (Zdeněk R. Nešpor)
Národnost, nebo náboženství? (Aleš Weiss)
Naše víra, naše impérium (Marek Dluhoš)
Filosof, který jezdil na tygrovi (Adam Borzič)
Sebeupalování a buddhismus (Zuzana Ondomišiová)

Rozhovor s pravoslavným knězem Jiřím Jánem
Řekové mezi Athénami a Cařihradem
 (Miloš Mrázek) – rozšířená verze

Info-servis (Miloš Mrázek)

Události
Suka v Berouně (-rjw-)
Oslavy Bible kralické (Tomáš Najbrt)
Večeře na Noemově arše (-iš-)
Cirkev Sinčchondži (Rastislav Tercius Čižmár)
Profesor Hampa v Praze (Josef Bartošek)
Scientologie uznána v Holandsku (Jiří Voráček)

Recenze
Milník na cestě k pochopení jedné z podob islámu (Jan Sušer)
Angažovaně k dějinám antisemitismu (Ivan O. Štampach)
Radikální alternativa (Ivan O. Štampach)
Pentekostalismus na globálním vzestupu (Pavel Procházka)

Dopisy

Čtení na konec
Za Boha ? za národ (Krátky proces)